‘Kleine velden’ hoboken      /voor A2D/


Studie van de huidige toestand van de gebouwen in de Hobokense wijk ‘Kleine Velden’ voor de geplande werken.

Architecture2design