Jan frans willemschool  /jfw.15/


Het projectvoorstel wil zich volledig inschrijven in de traditie van de scholentypologie. Hierdoor ontstaan twee afgebakende open ruimten, die zich als speelpleinen aandienen. Beeldbepalend voor de site is de molen die in de directe omgeving van de school staat. Er wordt geambiëerd om vanuit elke nieuwe klas een relatie met de molen te maken. Ook van onder de bestaande luifel van de bibliotheek, die als toegang voor de school functioneert, wordt de relatie met de molen behouden. Een gedraaid sheddak creëert een genereuze binnenspeelplaats, die in het brede school concept ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden. De school omarmt de bestaande turnzaal, aan de zijde van de basisschool, waardoor er uniformiteit in de architectuur en leesbaarheid van het geheel ontstaat. Het dak bindt het geheel.

Staut architecten