Midden ‘Fase 2’


De gemeente Boechout balanceert tussen stad en dorp. Die moeilijke balans lijkt op het eerste zicht een ernstig en klassiek probleem: de groene gemeente die stiekem verstedelijkt, zijn coherentie en uiteindelijk ook zijn identiteit verliest.  De Vlaamse Ruit als vijand. De randgemeente als slachtoffer. Alle bomen weg. Betondorp. Het nieuwe voorziene programma op de voormalige BMT site is geen klein bier: 400 bijkomende wooneenheden, 1500m² handelsinrichtingen en horeca, gemeenschapsvoorzieningen, de uitbreiding van het Sint-Gabriëlcollege.

Bulk Architecten